گیتی پلاس سرویس های متعددی برای بهبود رتبه کاربران دارد . سرویس های ما فقط محدود به بهبود رتبه الکسا نمیشود بلکه از طریق ارسال بازدید ها گوگلی بر اساس کلید واژه های مد نظر شما ورودی گوگل شما افزایش و بهبود خواهد یافت . 

همچنین بازدید های ارسالی ترکیبی از خودکار و ارگانیک ( توسط افراد واقعی و به صورت دستی ) می باشد که در نتیجه مخاطب های شما نیز افزایش خواهد یافت . همچنین همه بسته های بهبود رتبه ما شامل درج لینک تبلیغاتی شما در سایت های همکار می باشد . 

برای مشاهده کامل بسته های بهبود رتیه اینجا کلیک کنید .

در جدول زیر تعدادی از پر سفارش ترین بسته را معرفی می کنیم :

 • ۹۵۰۰۰ تومان
 • رتبه زیر ۵۰ هزار الکسا ایران
 • حفظ رتبه و بهبود تا زمان تمدید سرویس
 • ارائه بازدیدهای هدفمند برای الکسا
  بازدهید ها هدف گذاری شده و بر اساس کلمات کلیدی به سایت شما ارسال میشود همچنین مدت زمان حضور بازدید ها متفاوت خواهد بود و هر بازدید کننده رندوم یک تا چند صفحه از سایت را مشاهده خواهد کرد . همچنین با لینک های ارجاع دهنده به سایت سعی میشود تا ارجاعات بیشتری برای افزایش اعتبار وب سایتتان شکل گیرد
 • مدت رسیدن به هدف : ۳ تا ۴ هفته
  شرط لازم این است که حتما دامنه شما ۳ ماه از ثبت گذشته باشد در غیر این صورت ممکن است رسیدن به نقطه هدف دو برابر زمان نیاز داشته باشد
 • یهبود و افزایش ورودی از گوگل
 • ۱۵۰۰۰۰ تومان
 • رتبه زیر ۲۵ هزار الکسا ایران
 • حفظ رتبه و بهبود تا زمان تمدید سرویس
 • ارائه بازدیدهای هدفمند برای الکسا
  بازدهید ها هدف گذاری شده و بر اساس کلمات کلیدی به سایت شما ارسال میشود همچنین مدت زمان حضور بازدید ها متفاوت خواهد بود و هر بازدید کننده رندوم یک تا چند صفحه از سایت را مشاهده خواهد کرد . همچنین با لینک های ارجاع دهنده به سایت سعی میشود تا ارجاعات بیشتری برای افزایش اعتبار وب سایتتان شکل گیرد
 • مدت رسیدن به هدف : ۱ تا ۴ هفته
  شرط لازم این است که حتما دامنه شما ۳ ماه از ثبت گذشته باشد در غیر این صورت ممکن است رسیدن به نقطه هدف دو برابر زمان نیاز داشته باشد
 • یهبود و افزایش ورودی از گوگل
 • ۳۰۰۰۰۰ تومان
 • رتبه زیر ۱۰ هزار الکسا ایران
 • حفظ رتبه و بهبود تا زمان تمدید سرویس
 • ارائه بازدیدهای هدفمند برای الکسا
  بازدهید ها هدف گذاری شده و بر اساس کلمات کلیدی به سایت شما ارسال میشود همچنین مدت زمان حضور بازدید ها متفاوت خواهد بود و هر بازدید کننده رندوم یک تا چند صفحه از سایت را مشاهده خواهد کرد . همچنین با لینک های ارجاع دهنده به سایت سعی میشود تا ارجاعات بیشتری برای افزایش اعتبار وب سایتتان شکل گیرد
 • مدت رسیدن به هدف : ۱ تا ۴ هفته
  شرط لازم این است که حتما دامنه شما ۳ ماه از ثبت گذشته باشد در غیر این صورت ممکن است رسیدن به نقطه هدف دو برابر زمان نیاز داشته باشد
 • یهبود و افزایش ورودی از گوگل
 • ۵۹۹۰۰۰ تومان
 • رتبه زیر ۵ هزار الکسا ایران
 • حفظ رتبه و بهبود تا زمان تمدید سرویس
 • ارائه بازدیدهای هدفمند برای الکسا
  بازدهید ها هدف گذاری شده و بر اساس کلمات کلیدی به سایت شما ارسال میشود همچنین مدت زمان حضور بازدید ها متفاوت خواهد بود و هر بازدید کننده رندوم یک تا چند صفحه از سایت را مشاهده خواهد کرد . همچنین با لینک های ارجاع دهنده به سایت سعی میشود تا ارجاعات بیشتری برای افزایش اعتبار وب سایتتان شکل گیرد
 • مدت رسیدن به هدف : ۱ تا ۴ هفته
  شرط لازم این است که حتما دامنه شما ۳ ماه از ثبت گذشته باشد در غیر این صورت ممکن است رسیدن به نقطه هدف دو برابر زمان نیاز داشته باشد
 • یهبود و افزایش ورودی از گوگل

0