هاست رایگان Basic

1 گیگابایت فصا

  • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 1 عدد تعداد ساب دامنه
  • 1 عدد تعداد ایمیل
  • سی پنل کنترل پنل
هاست رایگان Pro

5 گیگابایت فصا

  • 400 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • 5 عدد تعداد ساب دامنه
  • 5 عدد تعداد ایمیل
  • سی پنل کنترل پنل