نمایندگی هاست دانلود استارتر

نمایندگی هاست دانلود بدون دیتابیس می باشد .
در صورت نیاز می توانید پس از سفارش درخواست دیتابیس نمایید ( هزینه هر دیتابیس ماهانه 2000 تومان است )

 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 5 عدد تعداد اکانت زیر نماینده مجاز
 • سی پنل کنترل پنل
نمایندگی هاست دانلود برنزی

نمایندگی هاست دانلود بدون دیتابیس می باشد .
در صورت نیاز می توانید پس از سفارش درخواست دیتابیس نمایید ( هزینه هر دیتابیس ماهانه 2000 تومان است )

 • 60 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 11 عدد تعداد اکانت مجاز
 • سی پنل کنترل پنل
نمایندگی هاست دانلود نقره ای

نمایندگی هاست دانلود بدون دیتابیس می باشد .
در صورت نیاز می توانید پس از سفارش درخواست دیتابیس نمایید ( هزینه هر دیتابیس ماهانه 2000 تومان است )

 • 125 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 16 عدد تعداد اکانت مجاز
 • سی پنل کنترل پنل
نمایندگی هاست دانلود طلایی

نمایندگی هاست دانلود بدون دیتابیس می باشد .
در صورت نیاز می توانید پس از سفارش درخواست دیتابیس نمایید ( هزینه هر دیتابیس ماهانه 2000 تومان است )

 • 1200 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 35 عدد تعداد اکانت مجاز
 • سی پنل کنترل پنل