نمایندگی دامنه پلکانی

حداقل شارژ اولیه برای شروع 250 هزار تومان که به اعتبار پنل افزوده میشود
بدون هزینه تمدید ماهانه
اعمال تخفیف بر اساس خرید بسته های شارژ

  • سطح برنزی تعرفه دامنه
نمایندگی دامنه استاندارد

بدون نیاز به شارژ اولیه
بدون هزینه تمدید ماهانه
هزینه فعال سازی یک بار برای همیشه
یک دامنه رایگان جهت تعیین ورودی
پایین ترین نرخ ثبت لحظه ای
کد تخفیف 25 درصدی هدیه برای تهیه نمایندگی هاست
با تهیه هر بسته شارژ اعتبار معادل 1 تا 8 درصد اعتبار هدیه ارائه میشود

  • سطح طلایی تعرفه پایه دامنه
نمایندگی دامنه حرفه ای

بدون نیاز به شارژ اولیه
تخفیف بر اساس بسته های شارژ که به اعتبار پنل افزوده میشود
تخفیف ثانویه بر اساس تعداد دامنه های ثبت شده
تخفیف سوم بر اساس تعداد دامنه های ثبت شده توسط زیر نماینده هایتان
این نوع نمایندگی دارای هزینه تمدید ماهانه می باشد .

  • سطح نقره ای تعرفه پایه دامنه
نمایندگی دامنه رایگان

بدون نیاز به شارژ اولیه
بدون هزینه تمدید ماهانه
تخفیف صرفا بر اساس سابقه خرید

  • کاربر عادی تعرفه دامنه