هاست استارتر
 • 1 گیگابابت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود MySQL Database
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • 1 گیگابایت مقدار رم
 • 20 تعداد کانکشن همزمان
 • Litespeed وب سرور
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Sub Domains
 • نامحدود Email Accounts
هاست برنزی
 • 5 گیگابابت فضا
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود MySQL Database
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • 1 گیگابایت مقدار رم
 • 28 تعداد کانکشن همزمان
 • Litespeed وب سرور
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Sub Domains
 • نامحدود Email Accounts
هاست نقره ای
 • 50 گیگابابت فضا
 • 1000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود MySQL Database
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • 1.5 گیگابایت مقدار رم
 • 75 تعداد کانکشن همزمان
 • Litespeed وب سرور
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Sub Domains
 • نامحدود Email Accounts
هاست طلایی
 • 200 گیگابابت فضا
 • 2000 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود MySQL Database
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • 1.5 گیگابایت مقدار رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • Litespeed وب سرور
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Sub Domains
 • نامحدود Email Accounts
هاست نامحدود
 • نامحدود فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود MySQL Database
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • 2 گیگابایت مقدار رم
 • 150 تعداد کانکشن همزمان
 • Litespeed وب سرور
 • کنترل پنل Cpanel
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Sub Domains
 • نامحدود Email Accounts
 • قوانین استفاده از هاست های نامحدود را مطالعه نمایید . * توجه