سی پنل روت مجازی

لایسنس روت سرور مجازی
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه سی پنل
بدون محدودیت اکانت

سی پنل روت اختصاصی

لایسنس روت سرور اختصاصی
فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه سی پنل
بدون محدودیت اکانت

لایسنس روت دایرکت ادمین

فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه دایرکت ادمین

  • 3 تا 12 ساعت تحویل
لایسنس روت کلود لینوکس

لایسنس روت کلود لینوکس
فعال سازی آنلاین
نصب آخرین ورژن
امکان بروزرسانی

  • 3 تا 12 ساعت تحویل
لایسنس روت لایت اسپید

لایسنس روت لایت اسپید
Web Host Professional
فعال سازی آنلاین
نصب آخرین ورژن
امکان بروزرسانی

  • 3 تا 12 ساعت تحویل
لایسنس روت JetBackup

لایسنس روت JetBackup

  • 3 تا 12 ساعت تحویل
لایسنس روت Softaculous

لایسنس روت Softaculous

  • 3 تا 12 ساعت تحویل
KernelCare

KernelCare
فعال سازی آنلاین
نصب آخرین ورژن
امکان بروزرسانی

  • 3 تا 12 ساعت تحویل
Imunify360

لایسنس روت Imunify360
فعال سازی آنلاین
نصب آخرین ورژن
امکان بروزرسانی

  • 3 تا 12 ساعت تحویل