هاست چت روم

 • هاست چت روم استارتر

  15,000/ماهیانه
  5,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
  • 2 گیگابایت فضا
  • 500 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • مانند هاست استاندارد سایر امکانات
  • 20 نفر تعداد آنلاین
  • 3 تا 12 ساعت مدت زمان تحویل
 • هاست چت روم کاربردی

  45,000/ماهیانه
  5,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
  • 5 گیگابایت فضا
  • 750 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • مانند هاست استاندارد سایر امکانات
  • 50 نفر تعداد آنلاین
  • 3 تا 12 ساعت مدت زمان تحویل
 • هاست چت روم حرفه ای

  90,000/ماهیانه
  5,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
  • 15 گیگابایت فضا
  • 2000 گیگابایت ترافیک ماهانه
  • مانند هاست استاندارد سایر امکانات
  • 100 نفر تعداد آنلاین
  • 3 تا 12 ساعت مدت زمان تحویل