مستر و آلفا ریسلر

 • مستر ریسلر استاندارد

  • 50 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 25 عدد تعداد اکانت سی پنل
  • 5 عدد تعداد اکانت ریسلر
  • 1 گیگابایت رم
  • 30 تعداد پروسس
  65,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • مستر ریسلر حرفه ای

  • 250گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 75عدد تعداد اکانت سی پنل
  • 15 عدد تعداد اکانت ریسلر
  • 1 گیگابایت رم
  • 30 تعداد پروسس
  120,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • آلفا ریسلر استاندارد

  • 100گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 75عدد تعداد اکانت سی پنل
  • 15 عدد تعداد اکانت ریسلر
  • 5 عدد تعداد اکانت مستر
  • 1 گیگابایت رم
  • 30 تعداد پروسس
  85,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • آلفا ریسلر حرفه ای

  • 300گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 100عدد تعداد اکانت سی پنل
  • 30 عدد تعداد اکانت ریسلر
  • 12 عدد تعداد اکانت مستر
  • 1 گیگابایت رم
  • 30 تعداد پروسس
  175,000/ماهیانه
  سفارش دهید
شامل همه پلن ها
 • امکان افزایش تعداد یوزر های سی پنل ، ریسلر یا مستر ریسلر در هر پلن بعد از سفارش بر اساس نیازتان وجود دارد
 • میزان پایداری در سرویس های مستر ریسلر 99 درصد و آلفا ریسلر 98 درصد است .
 • امکان تبدیل سرویس های مستر ریسلر به پر بازدید با پرداخت هزینه ماهانه 100 هزار تومان وجود دارد
 • امکان تبدیل سرویس های آلفا ریسلر به پر بازدید با پرداخت هزینه ماهانه 200 هزار تومان وجود دارد
 • امکان ریستور کردن بک آپ توسط شما در مستر یا آلفا وجود دارد و وظیفه انتقال بک آپ یوزر ها و مشتریانتان با شماست
 • توجه : پشتیبانی در سرویس های آلفا ریسلر محدود می باشد و در صورت نیاز به پشتیبانی فنی مانند سایر مشتریان باید بسته پشتیبانی ویژه را تهیه نمایید