نمایندگی سی پنل استارتر

* در صورت نیاز به تعداد اکانت مجاز بیشتر پس از سفارش از طریق افزودنی محصولات می توانید نسبت به ارتقا آن اقدام نمایید .
* تحویل پنل آنی و ایجاد دسترسی ها بین 1 تا 6 ساعت پس از سفارش و تایید اپراتور

 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 10 تعداد اکانت اولیه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • 1 گیگابایت مقدار رم
 • 30 تعداد کانکشن همزمان
 • Litespeed وب سرور
 • کنترل پنل Cpanel
نمایندگی سی پنل استاندارد

* در صورت نیاز به تعداد اکانت مجاز بیشتر پس از سفارش از طریق افزودنی محصولات می توانید نسبت به ارتقا آن اقدام نمایید .
* تحویل پنل آنی و ایجاد دسترسی ها بین 1 تا 6 ساعت پس از سفارش و تایید اپراتور

 • 250 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 5 تعداد اکانت اولیه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • 1 گیگابایت مقدار رم
 • 30 تعداد کانکشن همزمان
 • Litespeed وب سرور
 • کنترل پنل Cpanel
نمایندگی سی پنل پر بازدید

* در صورت نیاز به تعداد اکانت مجاز بیشتر پس از سفارش از طریق افزودنی محصولات می توانید نسبت به ارتقا آن اقدام نمایید .
* تحویل پنل آنی و ایجاد دسترسی ها بین 1 تا 6 ساعت پس از سفارش و تایید اپراتور

 • 250 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 5 تعداد اکانت اولیه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • 2 گیگابایت مقدار رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • Litespeed وب سرور
 • کنترل پنل Cpanel
نمایندگی سی پنل نامحدود

* در صورت نیاز به تعداد اکانت مجاز بیشتر پس از سفارش از طریق افزودنی محصولات می توانید نسبت به ارتقا آن اقدام نمایید .
* تحویل پنل آنی و ایجاد دسترسی ها بین 1 تا 6 ساعت پس از سفارش و تایید اپراتور
*حتما قوانین استفاده از سرویس های میزبانی نامحدود را مطالعه نمایید .

 • نامحدود فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 5 تعداد اکانت اولیه
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • 1.5 گیگابایت مقدار رم
 • 35 تعداد کانکشن همزمان
 • Litespeed وب سرور
 • کنترل پنل Cpanel