با توجه به نوسانات نرخ تبدیل ، ثبت دامنه تا اطلاع ثانوی غیر اتوماتیک است و بعد از سفارش باید به صورت دستی تایید شود . 

بهتر است قبل از پرداخت دامنه یک بار با پشتیبان هماهنگ نمایید .Friday, April 3, 2020

« بازگشت