رویه جدید و موقت ثبت دامنه

با توجه به نوسانات نرخ تبدیل ، ثبت دامنه تا اطلاع ثانوی غیر اتوماتیک است و بعد از سفارش باید به صورت دستی تایید شود . 

بهتر است قبل از پرداخت دامنه یک بار با پشتیبان هماهنگ نمایید .

3rd Apr 2020